Alicja Żmudzka
dyrektor Centrum Edukacji EDUZ

nauczyciel dyplomowany języka francuskiego, organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny, doradca metodyczny, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych 

Wykształcenie:

 • ukończyła filologię romańską (Instytut Romanistyki, UW), uzyskała Trzeci Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie, odbyła Studia Podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych (UW) oraz Kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą;
 • uczestniczyła w licznych kursach dotyczących metodyki nauczania języka francuskiego, kultury    i cywilizacji Francji oraz przygotowania ucznia do egzaminu na certyfikat DELF/DALF w CIEP      w Sèvres, w CREDIF w Saint Cloud oraz w CAVILAM w Vichy (Francja)

Doświadczenie zawodowe:

 •  w latach 1993 – 99: współautorka programów nauczania języka francuskiego, przygotowującego do egzaminu na certyfikat DELF
 • w latach 1994 – 2001: nauczyciel konsultant CODN, współautorka i koordynator Projektu DELF; organizator i kierownik w CODN-ie Studium przygotowującego nauczycieli języka francuskiego    do realizacji alternatywnych programów nauczania języka francuskiego, przygotowujących m.in. do międzynarodowego dyplomu DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
 • 1997: współtwórca i współorganizator pierwszej w Europie szkolnej sesji egzaminacyjnej na certyfikat DELF, powołanej w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji
 • w latach 1997 – 2001: Asesor Międzynarodowej Komisji DELF, powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji, do przeprowadzanej szkolnej sesji egzaminacyjnej na certyfikat DELF
 • w latach 1996 – 98: ekspert Rady Europy w sprawach ujednolicania poziomu nauczania języka francuskiego na koniec szkoły średniej
 • 2001: współzałożyciel Centrum Nauczania Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli, przekształconego w 2009 roku w Centrum Edukacji EDUZ
 • od 2001: organizator i prowadzący kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 • 2002: współorganizator i prowadzący, we współpracy z europejskim stowarzyszeniem nauczycieli GERFEC, stażu w Strasburgu we Francji dla młodych nauczycieli z całej Europy, na temat wychowania do Pokoju i dialogu międzykulturowego
 • 2005 – 2006: współorganizator, Asesor i egzaminator Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej DELF/DALF, powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji przy Centrum Edukacji EDUZ, do przeprowadzania sesji egzaminacyjnej na certyfikat DELF /DALF
 • od roku 2007: współorganizator staży i warsztatów w języku francuskim, dla nauczycieli z całej Europy, na na temat wychowania do Pokoju i dialogu międzykulturowego