dr hab prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko

dr hab prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko,

pedagog społeczny i socjolog. Prowadzi badania nad zjawiskami określanymi w socjologii i pedagogice, jako „społeczeństwo ryzyka” oraz „człowiek w cyberprzestrzeni”, a także wybranymi aspektami pedagogiki aksjologicznej. Organizator i współorganizator ponad 500 konferencji metodycznych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń profilaktycznych dotyczących nowych uzależnień i problemów wychowawczych.Comments