Barbara Gajtkowska

Barbara Gajtkowska
Warszawa

Jestem matką, Polką i nauczycielką. Od 21 lat pracuję w różnych szkołach jako nauczyciel j. francuskiego i od niedawna też prowadzę zajęcia z przedmiotu etyka. Centrum Edukacji EDUZ - odkąd powstało - jest moim sprzymierzeńcem w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Gmach Edukacji w pojęciu treści nauczanych i metod dydaktycznych chwieje się odkąd rozpoczęłam
pracę w szkole. Poza tym, nauczyciel, z uczniami na pokładzie (cudownym potencjałem inteligencji,
zapału i głodu poznania ) pozostawiony jest jak samotny sternik wobec wielorakich sztormów
przemian kulturowych, ekonomicznych, politycznych i społecznych. Nie trzeba więcej argumentować
dla jakiego powodu trzeba mu szukać pomocy sprawnej, pewnej, i kompetentnej by realizować
swoją misję wyprowadzania ucznia z mroków niewiedzy ku pełni życia w takim, a nie innym
świecie. Integralność wszelkich najwyższych standardów edukacyjnych dostrzegłam od pierwszego
spotkania metodycznego w Centrum Edukacji i Języka Francuskiego, dzisiejszego EDUZ.

Ten ośrodek doskonalenia nauczycieli był i pozostał dla mnie miejscem, gdzie otrzymywałam
merytoryczną pomoc w różnych fazach mojego rozwoju zawodowego i wsparcie koleżeńskie w tych
intensywnych przemianach systemowych, które odbierały siły najmocniejszym. Podążając za
wytycznymi Ministerstwa Edukacji, Ośrodek EDUZ nie zmieniał kierunku, zawsze pierwszym w
nauczaniu był rozwój osobowy ucznia – integralnie pojęty. Gdy dziś, zdjęłam z półek teczki -z
tematami i materiałami otrzymanymi w czasie zjazdów, szkoleń, warsztatów, sesji - w celu, aby
streścić wartość formacji uzyskiwanej jako aktywny nauczyciel języka francuskiego, to z wielką
przyjemnością przedstawiłabym ten ogromny także formalnie, dorobek EDUZ, jednak jest to
niepotrzebne, ponieważ organizatorka Centrum, Pani Alicja Żmudzka w mistrzowski sposób
prowadziła archiwizację działalności przez co uczyła nas również tej istotnej kompetencji jaką jest
porządek ewaluacyjny. Sztuka katalogowania przyrostu faktycznej wiedzy pomogła mi w osiąganiu
kolejnych stopni awansu zawodowego i nadążaniu za pomysłami Ministerstwa począwszy od
edukacji europejskiej, ścieżek edukacyjnych, planów wynikowych, podziału etapów edukacyjnych
(gimnazjum) i wielokrotnie zmieniane profile egzaminu maturalnego. Tymczasem , pojawiały się w
szkole nowe trudności dla nauczyciela: zjawisko agresji, deficytów psychologiczno- percepcyjnych i kosmiczny rozwój aparatury medialnej zniewalającej uczniów. Nasze Centrum dostarczało mi jak
pogotowie ratunkowe kolejnych warsztatów. Czujność na potrzeby nauczyciela i znajdowanie
odpowiednich pomocy dla objawiających się wyzwań w szkolnictwie – to są podstawowe atuty ,
które wyróżniają ten ośrodek szkolenia.

Nie sposób dokonać szczegółowej syntezy i oceny w tej krótkiej wypowiedzi na platformie co do
pożytku, jakiego dostarczono mi w czasie tych 18 lat formacji. Ponad 70 grubych teczek i zeszyty z
notatkami rożnego typu konferencji, warsztatów i spotkań, to materiał na prace doktorską z zakresu
wspierania potencjału nauczycielskiego w codziennej jego eksploatacji na rzecz edukacji człowieka.

Osobiście dla mnie, każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach było archimedesowym punktem
oparcia by siebie i ucznia podnosić wyżej i wyżej w wiedzy i umiejętnościach najwyższych, ale też
okazją identyfikowania swojej achillesowej pięty : w czym jeszcze jestem słaba.
Fascynujące dla mnie były zwłaszcza wykłady sięgające korzeni myśli i klasycznej nauki o rozumności człowieka. Personalizm Jacquesa Maritain' , którym Pani Alicja Żmudzka obudziła we mnie głód wiedzy o funkcjonowaniu i dyspozycjach umysłu naturalnego w człowieku ułatwił mi rozumienie
kolejnych trudnych zagadnień praktycznych dotyczących uczenia się. I oto EDUZ prezentuje serię
konferencji : co znaczy uczyć się skutecznie , jak spotęgować swoje zdolności, i jak uczyć uczniów uczenia się. Jedna z ostatnich konferencji „ Jak motywować uczniów do nauki?” odpowiadała spójnie
utrwalając podawane wcześniej metody : poprzez autentyczne przykłady osób z niedalekiej
przeszłości, udzielanie uczniom pomocy, stwarzanie pożądanych trudności w klasie, postawa
transparentna ( nie modnie „neutralna”) nauczyciela.

Oprócz intelektualnego pobudzenia i rozwoju owocem tej formacji w EDUZ w moim przypadku są
trwałe relacje personalne z uczestnikami stażów i konferencji, oraz moja stala dyspozycja do rozwoju i poszerzania kompetencji nauczyciela. Właśnie finalizuje kolejne studia podyplomowe, tym razem w zakresie etyki. Składam wyrazy największego szacunku na ręce Pani Alicji Żmudzkiej za jej niezłomne trwanie w służbie nauczycielowi i i tzw. „przyszłości świata” w postaci wspaniale formowanej młodzieży.
Comments