CENTRUM EDUKACJI EDUZ
PASJA NAUCZANIA, RADOŚĆ UCZENIA SIĘ, SERDECZNA ATMOSFERA

Centrum Edukacji EDUZ zostało powołan
do życia w 2001 roku, aby odpowiedzieć 
na przemiany polityczne i kulturowe w Europie.

Stawia sobie za cel szkolenie oraz doskonalenie nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
oraz kulturowym z nauczycielami, trenerami, dyrektorami szkół 
z całej Europy.