KIM JESTEŚMY?

EDUZ - EDUKACJA Z PASJĄ!
Centrum Edukacji EDUZ zostało utworzone w roku 2001, aby odpowiedzieć na przemiany polityczne       i kulturowe w Europie i stawia sobie za cel szkolenie oraz doskonalenie nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym i kulturowym z nauczycielami, trenerami i dyrektorami szkół z całej Europy.
dyrektor Centrum Edukacji Eduz

wicedyrektor Centrum Edukacji EDUZ


ekspert Centrum Edukacji EDUZ

Comments