Kalendarium doskonalenia 2018-19

2018/19
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

1. "Jak wychowywać do wartości i jak kształtować postawy patriotyczne dzieci  i młodzieży?" 
- praktyczne warsztaty w 2 częściach (14 godzin szkolenia)
Celem szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób, kierując się modelem wychowania klasycznego, można wychowywać do wartości i kształtować postawy patriotyczne (w oparciu o konkretne przykłady).

OPIS WARSZTATÓW:
KIEDY? 9 marca oraz 23 marca 2019 roku - (soboty godz. 10.00 - 15.15)
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie (dawne Gimnazjum nr 38), ul. Świętokrzyska 18a, 
sala 30 na parterze
KOSZT: 200 zł 
ZAPISY do 28 lutego 2019 na adres: centrum274@gmail.com 

PLAN SZKOLENIA:    
Panel I: Wartości w wychowaniu do prawdziwego człowieczeństwa
1. Jaka jest rola wartości w wychowaniu do prawdziwego człowieczeństwa?
2. Jakie są szczególne cele i zadania wychowania? 
3. Jakie metody i zasady należałoby zastosować w wychowaniu?
4. Co znaczy "patriotyzm"? Jak wychowywać do patriotyzmu?
Zajęcia prowadzi dr Irena Grochowska, UKSW

Panel II: Dzielenie się doświadczeniem
wprowadzania wychowanków w świat wartości nauczycieli szkół warszawskich oraz doświadczeniem współpracy Centrum Edukacji EDUZ z francuskim stowarzyszeniem Echanges Internationaux w zakresie wychowania do wartości.
Zajęcia prowadzi Alicja Żmudzka, Centrum Edukacji EDUZ

Panel III: Wychowanie do Pokoju na przykładzie życia Ireny Sendlerowej
1. Projekcja filmu dokumentalnego o Irenie Sendlerowej, zrealizowanego przez Andrzeja Wolfa, reżysera.
2. Rozmowa z Panem Andrzejem Wolfem, reżyserem, świadkiem ostatnich lat życia Ireny Sendlerowej.
Co dziś mówi nam Irena Sendlerowa przez swoje życie?

Panel IV: Nauczanie miłości do ojczyzny na podstawie działań Muzeum Powstania Warszawskiego
Prezentacja przykładów, jak opowiadać o patriotyzmie współczesnej młodzieży i dzieciom oraz opracowanie gotowych propozycji planów lekcji dla uczestników.
1. Miłość do ojczyzny i jak zaprezentować jej wartość uczniom?
2. Jak opowiadać o patriotyzmie?
3. Warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom gotowych propozycji zadań do poprowadzenia zajęć w swoich szkołach.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Duda, przewodnik muzealny MPW

Panel V: Praktyczne zastosowanie,
czyli opracowanie konspektów, planów lekcji (godzina wychowawcza, język polski, język obcy, historia...) na podstawie treści, przykładów podanych na warsztatach oraz na podstawie wzajemnego dzielenia się doświadczeniem wychowywania do wartości.
Podsumowanie i ewaluacja warsztatów.
Zajęcia prowadzi Alicja Żmudzka, Centrum Edukacji EDUZ


2. "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych" (30 godz. dydaktycznych) skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, i tych, którym zależy na budowaniu właściwych relacji z drugim człowiekiem w duchu dialogu i szacunku dla godności ludzkiej.

Jest to cykl 8 spotkań o charakterze warsztatowym, mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, wzrost poczucia autorytetu oraz poprawę komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty oparte są na znanych na całym świecie poradnikach wychowawczych: A. Faber, E. Maslish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły oraz T. Gordona: Wychowanie bez porażek.

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 11.03.2019 / 18.03.2019 / 25.03.2019 / 1.04.2019 /8.04.2019 /29.04.2019 / 6.05.2019 / 13.05.2019 / - (następujące poniedziałki godz. 16.15 – 19.15)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie (dawne Gimnazjum nr 38), 

ul. Świętokrzyska 18a, sala 30 na parterze

KOSZT: 350 zł 

ZAPISY do 28 lutego 2019 na adres: centrum274@gmail.com

TEMATYKA:

Świadomość własnych granic oraz umiejętność szanowania i stawiania granic innym.

- Rozpoznawanie, nazywanie i właściwe wyrażanie uczuć.
- Zachęcanie dziecka do samodzielności.
- Zachęcanie dziecka do współpracy.
- Uczenie ponoszenia konsekwencji własnych zachowań.
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
- Uwalnianie dziecka od narzuconych mu ról.
- Mądre chwalenie dzieci.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Comments