Kalendarium doskonalenia 2020/21

SZKOLENIA 2020/21
we wrześniu 2020 mogą być wprowadzone poprawki do poniższej propozycji szkoleń

WARSZTATY dla Romanistów: 
"MEDIACJE W NAUCZANIU JĘZYKA"  szkolenie w języku francuskim

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 19 września 2020 roku (sobota) godz. 10 – 13.30 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 80 zł 
ZAPISY 
do 10 września 20209 na adres: 
centrum274@gmail.com

CEL:   

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z opisem językowych działań mediacyjnych zaproponowanych    w uzupełniającej wersji ESOKJ (2018) oraz ich miejscem w polskiej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języków obcych nowożytnych. Treści teoretyczne będą zilustrowane przykładami zadań,    w tym również zadań z informatorów o egzaminie ósmoklasisty i maturalnym. 

Zajęcia prowadzi: dr hab. Radosław Kucharczyk UW, Instytut RomanistykiWARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:
"Zdalne nauczanie: sukces czy porażka w świetle pedagogiki personalistycznej i neurodydaktyki?"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 19 października 2020 roku (poniedziałek) godz. 16.30 -19.00 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 30 zł 
ZAPISY 
do 30 września 2020 na adres: 
centrum274@gmail.com

CEL:   
- poznanie, co mówi pedagogika personalistyczna i neurodydaktyka o zdalnym nauczaniu
- refleksja nad zdalnym nauczaniem od strony ucznia i nauczyciela: zalety, sukcesy, trudności, porażki...
- wypracowanie zasad pomocnych zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia, aby nauczanie łączyło się        z wychowaniem i aby było skuteczne

Zajęcia prowadzi: Alicja Żmudzka, Centrum Edukacji EDUZWARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:
"Refleksja nad wychowaniem"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 17 listopada 2020 roku (wtorek) godz. 16.30 -19.00 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 40 zł 
ZAPISY 
do 6 listopada 2020 na adres: 
centrum274@gmail.com

CELEM WARSZTATÓW jest refleksja nad wychowaniem:  
- kara czy konsekwencja
- jak zachęcać dziecko do samodzielności
- aby pochwała była konstruktywna

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców


WARSZTATY dla nauczycieli, rodziców oraz tych, którzy pragną uczyć się przez całe życie (trzecia edycja):


"Warsztaty umiejętności wychowawczych" (30 godz. dydaktycznych) skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, i tych, którym zależy na budowaniu właściwych relacji z drugim człowiekiem w duchu dialogu i szacunku dla godności ludzkiej.

Jest to cykl 8 spotkań o charakterze warsztatowym, mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, wzrost poczucia autorytetu oraz poprawę komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty oparte są na znanych na całym świecie poradnikach wychowawczych: A. Faber, E. Maslish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły oraz T. Gordona: Wychowanie bez porażek.

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 22.02.2021 / 1.03.2021 / 8.03.2021 / 15.03.2021 / 22.03.2021 / 12.04.2021 / 19.04.2021 /    26.04.2021/ - (następujące poniedziałki godz. 16.30 – 19.30)
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT: 350 zł
ZAPISY do 31 stycznia 2021 na adres: centrum274@gmail.com

TEMATYKA:
- Świadomość własnych granic oraz umiejętność szanowania i stawiania granic innym.- Rozpoznawanie, nazywanie i właściwe wyrażanie uczuć.
- Zachęcanie dziecka do samodzielności.
- Zachęcanie dziecka do współpracy.
- Uczenie ponoszenia konsekwencji własnych zachowań.
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
- Uwalnianie dziecka od narzuconych mu ról.
- Mądre chwalenie dzieci.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i WychowawcówW I semestrze roku szkolnego 2019/20 
odbyły się następujące szkolenia:

WARSZTATY dla Romanistów

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 23 listopada 2019 roku (sobota) godz. 10 – 15.15 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 80 zł 
ZAPISY 
do 15 listopada 2019 na adres: 
centrum274@gmail.com

PLAN SZKOLENIA:   

I. L`approche neurolinguistique en classe de langue: comment provoquer la parole des apprenants?

L`approche neurolinguistique est un concept signé par Claude Germain et Joan Netten du Canada. Ils insistent sur le fait que la mémoire déclarative et la mémoire procédurale ne sont pas dépendante l'une de l'autre, autrement dit le fait de "connaitre" par exemple une règle de grammaire ne signifie pas son usage correct dans le discours oral ou écrit. Pour développer les compétences procédurales donc une expression et compréhension écrites et orales en LE ils proposent de passer par toute une séquence didactique qui accentue la production des élèves. Pendant l'atelier nous allons analyser cette séquence et essayer de l'appliquer dans nos cours.

Zajęcia prowadziła Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

II. Nowa podstawa programowa z języka francuskiego oraz wymagania na egzaminie maturalnym w liceum czteroletnim.

III. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. Propozycje szkoleń dla romanistów.

Alicja Żmudzka i Małgorzata Zalewska, Centrum Edukacji EDUZ"Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i edukacyjny nastolatków. Cyberzaburzenia – cyberuzaleznienia.”

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 30 listopada 2019 roku (sobota) godz. 9 - 12
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 65 zł 
ZAPISY 
do 15 listopada 2019 na adres: 
centrum274@gmail.com

Celem warsztatów jest przedstawienie, jak technologie cyfrowe wpływają na rozwój emocjonalny dzieci, a w następstwie na rozwój edukacyjny nastolatków.

Proponujemy następujące treści:

- technologie cyfrowe jako środowiska oddziaływania na mózg

- lawiny informacyjne – obraz, dźwięk, pobudzenie, wzorcowanie

- od nadużywania do zaburzeń – mechanizmy

- skutki lawiny informacyjno-bodźcowej

- cyberuzależnienia – rozpoznawanie, propozycje postępowania – wczesna diagnoza na poziomie nauczyciela, rodzica, pedagoga-psychologa szkolnego

- modelowanie relacji dzieci – technologie cyfrowe – sugestie praktyczne i ich uzasadnienie

- video games – fakty bez mitów

- wnioski do praktyki

Zajęcia prowadził dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko

Comments