Kalendarium doskonalenia 2018-19

2018/19
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

1. "Jak wychowywać do wartości i jak kształtować postawy patriotyczne dzieci  i młodzieży?" 
- praktyczne warsztaty w 2 częściach (14 godzin szkolenia)
Celem szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób, kierując się modelem wychowania klasycznego, można wychowywać do wartości i kształtować postawy patriotyczne (w oparciu o konkretne przykłady).

OPIS WARSZTATÓW:
KIEDY? 2 marca oraz 23 marca 2019 roku - (soboty godz. 10.00 - 16.00)
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie (dawne Gimnazjum nr 38), ul. Świętokrzyska 18a, sala 30 na parterze
KOSZT: 300 zł 
ZAPISY do 20 lutego 2019 na adres: centrum274@gmail.com 

TEMATYKA:    
Część I szkolenia składa się z 4 bloków tematycznych:
1. Jaka jest rola wartości w wychowaniu do prawdziwego człowieczeństwa?
2. Jakie są szczególne cele i zadania wychowania? 
3. Jakie metody i zasady należałoby zastosować w wychowaniu?
4. Co znaczy "patriotyzm"? Jak wychowywać do patriotyzmu na podstawie życia Danuty Siedzikównej?

Część II szkolenia składa się z 3 bloków tematycznych:
1. Dzielenie się doświadczeniem wychowania do wartości i patriotyzmu.
2. Przykład życia Ireny Sendlerowej jako wzór patriotyzmu.
3. Jak praktycznie wdrażać ucznia w świat wartości i uczyć postaw patriotycznych?

Warsztaty będą połączone z wymianą doświadczeń 
w Sieci Nauczycieli na Forum Internetowym EDUZ 
(3 spotkania między pierwszą i drugą częścią szkolenia, terminy oraz tematyka będą podane podczas części I szkolenia).WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ UCZYĆ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

2. "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych" (30 godz. dydaktycznych) skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, i tych, którym zależy na budowaniu właściwych relacji z drugim człowiekiem w duchu dialogu i szacunku dla godności ludzkiej.

Jest to cykl 7 spotkań o charakterze warsztatowym, mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, wzrost poczucia autorytetu oraz poprawę komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty oparte są na znanych na całym świecie poradnikach wychowawczych: A. Faber, E. Maslish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły oraz T. Gordona: Wychowanie bez porażek.

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 26.02.2019 / 5.03.2019 / 12.03.2019 / 19.03.2019 /26.03.2019 /2.04.2019 / 9.04.2019 - (następujące wtorki godz. 16.15 – 19.15)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie (dawne Gimnazjum nr 38), ul. Świętokrzyska 18a, sala 30 na parterze

KOSZT: 350 zł 

ZAPISY do 15 lutego 2019 na adres: centrum274@gmail.com

TEMATYKA:

Spotkanie 1: Wyrażanie oczekiwań i wdrażanie zasad tak, aby były przez dziecko uznawane i respektowane. - 26 luty 2019 - wtorek godz. 16.15 – 19.15

Spotkanie 2 i 3: Świadomość własnych granic oraz umiejętność szanowania i stawiania granic innym. 5 i 12 marca 2019 - wtorki godz. 16.15 – 19.15

Spotkanie 4-5: Rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie uczuć. 19 i 26 marca 2019wtorki godz. 16.15 – 19.15

Spotkanie 6: Motywowanie dziecka do współpracy.Konstruktywna pochwała. 2 kwietnia 2019 - wtorek godz. 16.15 – 19.15

Spotkanie 7: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Budowanie właściwego obrazu samego siebie. 9 kwietnia 2019 - wtorek godz. 16.15 – 19.15

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Comments