NOWOŚĆ ! KURSY przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

KURSY GIMNAZJALNE: 
polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka

Zapraszamy na kursy przygotowujące do 
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
prowadzone w 4 grupach tematycznych, po 50 godzin lekcyjnych:

1. POLSKI - 2 godziny w środę
2. HISTORIA - 2 godziny w sobotę
3. MATEMATYKA - 2 godziny w sobotę
4. BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA - 2 godziny w sobotę

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli,egzaminatorów maturalnych i gimnazjalnych.

Program i terminy spotkań:

1. JĘZYK POLSKI

Historia literatury, lektury obowiązkowe i nie tylko, rodzaje i gatunki literackie, gramatyka, analiza i interpretacja wiersza i innych tekstów kultury, media- film, teatr, prasa, reklama, Internet, uczenie myślenia kontekstowego i poruszania się w świecie kultury, różne formy prac pisemnych – tekst argumentacyjny, opowiadanie, inne formy przewidziane programem, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, uczenie czytania ze zrozumieniem; praca z arkuszem egzaminacyjnym. 

środa godz. 17 - 18.30

od 23.09.2015 do 20.04.2016 (50 godzin)

2. HISTORIA

Periodyzacja dziejów od prehistorii do 1918 roku. Faktografia (polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura, religie); tworzenie narracji historycznej, praca z arkuszami egzaminacyjnymi.  

sobota godz. 8.15 - 9.45

od 26.09.2015 do 23.04.2016 (50 godzin)

3. MATEMATYKA 

Stosowanie terminów i pojęć zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, posługiwanie się własnościami figur.

sobota godz. 10 - 11.30

od 26.09.2015 do 23.04.2016 (50 godzin)

4. BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA

Wyszukiwanie i stosowanie informacji, wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

sobota godz. 11.45 - 13.15

od 26.09.2015 do 23.04.2016 (50 godzin)


GDZIE? w Gimnazjum nr 38, ul. Świętokrzyska 18A, Warszawa

KOSZT: każdy blok tematyczny po 1200 zł przy minimum 10 uczestnikach


KONTAKT/INFO / ZAPISY

do 15 września 2015

mailem centrum274@gmail.com

lub telefonicznie  /22/ 627 03 64,  mobile 609 111 382

Przy zapisie prosimy podać:

- imię i nazwisko uczestnika kursu

- telefon kontaktowy oraz mail do ucznia i rodziców/ rodzica

- wybrany blok tematyczny lub bloki tematyczne


Korzyści płynące z udziału w kursie:

- powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z danego przedmiotu, wymaganej na  egzaminie gimnazjalnym

- nadrobienie zaległości w wiedzy z danego przedmiotu

- nauczenie się, jak pracować z testem, jak zarządzać czasem podczas rozwiązywania testu

Jak pracujemy na kursie gimnazjalnym?

Podczas pierwszych zajęć nauczyciel przeprowadza próbny test, aby określić potrzeby uczniów w grupie, wskazuje uczniom, jakie zagadnienia powinny być szerzej utrwalone, a jakie tylko przypomniane.

Praca na zajęciach opiera się na dyskusji, analizie, wyciąganiu wniosków. Na każdych zajęciach jest zadawana praca domowa w celu dobrego utrwalenia przerabianego lub powtarzanego materiału. 

Comments