Kurs przygotowujący do egzaminu do Liceum Plastycznego

KURS przygotowujący do egzaminu 
do Liceum Plastycznego

Zapraszamy chcących zdać egzamin do szkoły artystycznej na kurs rysunku i malarstwa.
Zajęcia prowadzi artysta plastyk, pod którego okiem już kilkoro uczniów pomyślnie dostało się do wymarzonej szkoły (liceum plastyczne, szkoła policealna). Do naszych uczestników, młodych artystów, dostosowujemy zindywidualizowany tok nauczania, dopasowany do ich potrzeb. Zadzwoń, napisz, aby dowiedzieć się więcej.

PROGRAM KURSU:
A. Nauka rysunku i malarstwa - podstawy kompozycji, perspektywa, światłocień, walor, kreska, wiedza o barwach - ćwiczenia kolorystyczne, perspektywa kolorystyczna.
Tematy: martwa natura, postać - studium i szkic.

B. Podstawy rzeźby - ćwiczenia z wyobraźni przestrzennej - modelowanie w glinie lub masie plastycznej - studium i szkic.

CEL KURSU: rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury, rozwiązywania podstawowych problemów kompozycyjnych w rysunku i malarstwie poprzez prawidłowe ujęcie kierunków, proporcji, relacji światłocieniowych i walorowych, wrażliwości w posługiwaniu się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego takimi jak linia, kreska, plama.

Zajęcia prowadzi artysta plastyk, absolwent ASP w Warszawie, pasjonat sztuki z pedagogicznym doświadczeniem.

Kurs odbywa się w CLVII LO (dawne Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie) przy ul.Świętokrzyskiej 18 A w Warszawie (kilka minut od stacji Metra Świętokrzyska).

3 OPCJE:

1*. 16 godz. zegarowych - 1040 zł/ 1 semestr 2 razy w miesiącu po 2 godz. + 1 godz. gratis - korekta prac.Płatność 50% do końca września, drugie 50% do 5 grudnia 2018.

2*. 24 godz. zegarowych - 1560 zł/ 1 semestr 2 razy w miesiącu po 3 godz. + 1 godz. gratis - korekta prac.Płatność 50% do końca września, drugie 50% do 5 grudnia 2018.

3***. 50 godz. zegarowych - 3250 zł/ 2 semestry + 2-3 godz. plener gratis. Płatność 40% do końca września, 30 % do 5 grudnia 2018 i kolejne 30% do końca stycznia 2019.
(podana cena dotyczy grupy 2-osobowej, im większa ilość osób tym mniejszy koszt)

*1 i 2  - zapisy prowadzimy na jeden semestr, ale zalecamy, z oczywistych względów, by kontynuować naukę także w drugim semestrze. W tych dwóch opcjach, dodatkowo jest jedna godzina dla każdego uczestnika gratis, podczas której kandydat otrzymuje korektę przyniesionych prac.

** 3 przewidziany jest 2-3 godzinny plener gratis.

ZAPISY/INFO: majarte@gmail.com, mobile 607 047 797.


PŁATNOŚCI:
NR NASZEGO KONTA:
Centrum Edukacji EDUZ
PEKAO BP
nr konta 82 1020 1013 0000 0602 0354 3964
z dopiskiem: rodzaj kursu, imię i nazwisko kursanta

TERMINY PŁATNOŚCI:
  • za kursy semestralne:
przy zapisie 40% ceny kursu 
do 15.11 - 30% ceny kursu 
do 15.12 - 30% ceny kursu 
  • za kursy roczne:
przy zapisie 40% ceny kursu
do 15.11 - 30% ceny kursu 
do 15.01 - 30% ceny kursu

Comments