Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń na rok 2019/20:

Warsztat pracy nauczyciela

1. Głos – Twoje narzędzie pracy.
2. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?
3. Relacja nauczyciel - uczeń - wybrane aspekty.
4. "Trudny rodzic" w szkole.
5. Co to jest i jak rozwijać inteligencję emocjonalną?
6. Jak poprawić swoją asertywność?
7. Różnice psychiczne między kobietą i mężczyzną.
8. Uwarunkowania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
9. Stres - jak sobie z nim radzić?
10. Siedem zasad wychowania wg Profesora M. Gogacza.

Nauczyciel, uczeń, rodzic
1. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?
2. Praca z uczniem trudnym. Jej uwarunkowania w społeczności szkoły.
3. Relacja nauczyciel - uczeń - wybrane aspekty.
4. "Trudny rodzic" w szkole.


Profilaktyka w szkole
1. Profilaktyczne zadania i możliwości szkoły.
2. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?
3. Umiejętności dydaktyczne nauczycieli jako czynnik profilaktyczny.
4. Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać? (scenariusz wywiadówki profilaktycznej).
5. "Smak życia czyli debata o dopalaczach". Uniwersalna wersja programu profilaktycznego.
6. Krótkie interwencje profilaktyczne w wykonaniu nauczycieli.
7. Budowanie wspólnoty szkolnej jako profilaktyka przemocy.
8. Narkotyki i dopalacze(NSP) - zjawisko i uwarunkowania. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń i ryzyka.
9. Cyberświat - szanse i problemy. Od teorii do praktyki.
10. Szkoła w epoce ponowoczesnej. Wychowanie jako rozwój.

Projektowanie i ewaluacja szkoły
1. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowymi zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego.
2. Projektowanie działań podnoszących efekty kształcenia z uwzględnieniem wymagań wobec szkół i placówek z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2015 r.
3. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z założeniami podstawy programowej.
4. Konstruowanie zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów z wykorzystaniem metodologii konstruowania zadań egzaminacyjnych.
5. Sprawdzanie osiągnięć szkolnych uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – podstawowe zasady.
6. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy nauczyciela.
7. Monitorowanie realizacji podstawy programowej zgodnie z założeniami nadzoru pedagogicznego.
8. Od podstawy programowej do planu dydaktycznego nauczyciela.
9. Pomiar dydaktyczny. Zasady tworzenia testów szkolnych.
10. Kompetencje kluczowe w edukacji.

Warunki organizacji:
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie
  • Wykładowcy przed szkoleniem kontaktują się z Państwem w celu pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły i nauczycieli, tak aby dopasować szkolenie do określonych potrzeb placówki

Zapraszamy! centrum274@gmail.com  lub tel. 609 111 382


Comments