Nabia Louanchi
ekspert Centrum Edukacji EDUZ ds. programów i organizacji doskonalenia na temat wychowania do Pokoju i dialogu międzykulturowego