PASJA NAUCZANIA, RADOŚĆ UCZENIA SIĘ,

SERDECZNA ATMOSFERA

Centrum Edukacji EDUZ zostało powołane do życia w 2001 roku, aby odpowiedzieć na przemiany polityczne i kulturowe w Europie. Stawia sobie za cel szkolenie oraz doskonalenie nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym oraz kulturowym z nauczycielami, trenerami, dyrektorami szkół z całej Europy.