Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - ESOKJ

Nauczanie języków obcych w naszym Centrum jest zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ.

Czym jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ?

Jest dokumentem, który szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymagany na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Został opracowany przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy.

Co daje takie nauczanie?

Dzięki ESOKJ nauczanie języków obcych zostało ujednolicone na całym świecie i bez straty czasu można kontynuować naukę języka raz rozpoczętą.

Czym są dyplomy i certyfikaty?

Są to dokumenty potwierdzające znajomość języka na danym poziomie i są uznawane prawie we wszystkich krajach świata.

Po co zdawać egzamin na dyplom lub certyfikat?

Certyfikat lub dyplom językowy jest cenny przy podejmowaniu pracy (potwierdza naszą znajomość języka), niezbędny przy staraniu się o studia za granicą lub pracę, przy wyjazdach zagranicznych w ramach projektów europejskich (Erasmus).

Wszystkie dyplomy i certyfikaty językowe są oparte na poziomach określonych w ESOKJ.