Jak uczymy?

JAK UCZYMY?

Nasze nauczanie jest zgodne z Europejskim Systemem Opisu

Kształcenia Językowego i oparte na autorskich programach nauczania.

Nasi słuchacze mają jasno określone cele nauczania, których osiągnięcie można szybko zweryfikować na darmowym próbnym egzaminie, a potem na egzaminie na certyfikat. Wyznaczone cele nie przekraczają możliwości przeciętnie uzdolnionego ucznia.

U nas poznasz elementy kultury i cywilizacji, obyczaje i zasady społeczne panujące na danym obszarze językowym. A to wszystko, aby pomóc Ci przygotować się do podjęcia pracy lub studiów za granicą, wymiany w ramach programu Erasmus oraz biegłego porozumiewania się z obcokrajowcami w przyszłych kontaktach zawodowych.

Wiemy, jaki wpływ dla efektywnego nauczania mają przyjazne relacje z naszymi słuchaczami, dlatego dbamy o to, abyś czuł się u nas dobrze:)