SZKOLENIA

DZIELIMY SIĘ WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych wzbogaceniem swojego warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy.

W związku z wymaganiami reformy oświaty i awansu zawodowego nauczycieli, umożliwiamy nauczycielom udział w praktycznych zajęciach, takich jak symulacje lekcji podczas kursów doskonalenia, udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli, udział w próbnych egzaminach. Podczas każdego kursu nauczyciele otrzymują bogatą dokumentację. Nasze doświadczenie czerpiemy z wieloletniej współpracy z najlepszymi ośrodkami pedagogicznymi, z wyższymi uczelniami oraz nauczycielskimi stowarzyszeniami w Polsce i za granicą.

Tradycją naszych spotkań z nauczycielami stała się również wymiana doświadczeń między uczestnikami kursów. Taka wymiana myśli gwarantuje atmosferę twórczej pracy oraz nawiązywanie dobrych relacji opartych na wzajemnym wspieraniu się i budowaniu zaufania w życiu zawodowym.

KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

    • są prowadzone przez kadrę z dużym doświadczeniem doskonalenia nauczycieli w Polsce i za granicą

    • pozwalają na praktyczne przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań reformy

    • są zaopatrzone w cenne materiały dydaktyczne

    • są prowadzone w formie zajęć praktycznych połączonych z symulacją lekcji, z udziałem uczniów


Kalendarium doskonalenia 2022/23

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

STAGE INTERCULTUREL organisé en Pologne en 2022

Doskonalenie zawodowe przeprowadzone w latach 2001-21