Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH


Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń na rok 2021/22:

Warsztat pracy nauczyciela

1. Głos – Twoje narzędzie pracy.

2. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?

3. Relacja nauczyciel - uczeń - wybrane aspekty.

4. "Trudny rodzic" w szkole.

5. Co to jest i jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

6. Jak poprawić swoją asertywność?

7. Różnice psychiczne między kobietą i mężczyzną.

8. Uwarunkowania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.

9. Stres - jak sobie z nim radzić?

10. Siedem zasad wychowania wg Profesora M. Gogacza.

Nauczyciel, uczeń, rodzic

1. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?

2. Praca z uczniem trudnym. Jej uwarunkowania w społeczności szkoły.

3. Relacja nauczyciel - uczeń - wybrane aspekty.

4. "Trudny rodzic" w szkole.

Profilaktyka w szkole

1. Profilaktyczne zadania i możliwości szkoły.

2. Zachowania ryzykowne uczniów - jak rozumieć, jak przeciwdziałać?

3. Umiejętności dydaktyczne nauczycieli jako czynnik profilaktyczny.

4. Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać? (scenariusz wywiadówki profilaktycznej).

5. "Smak życia czyli debata o dopalaczach". Uniwersalna wersja programu profilaktycznego.

6. Krótkie interwencje profilaktyczne w wykonaniu nauczycieli.

7. Budowanie wspólnoty szkolnej jako profilaktyka przemocy.

8. Narkotyki i dopalacze(NSP) - zjawisko i uwarunkowania. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń i ryzyka.

9. Cyberświat - szanse i problemy. Od teorii do praktyki.

10. Szkoła w epoce ponowoczesnej. Wychowanie jako rozwój.

Projektowanie i ewaluacja szkoły

1. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowymi zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2. Projektowanie działań podnoszących efekty kształcenia z uwzględnieniem wymagań wobec szkół i placówek z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2015 r.

3. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z założeniami podstawy programowej.

4. Konstruowanie zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów z wykorzystaniem metodologii konstruowania zadań egzaminacyjnych.

5. Sprawdzanie osiągnięć szkolnych uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – podstawowe zasady.

6. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy nauczyciela.

7. Monitorowanie realizacji podstawy programowej zgodnie z założeniami nadzoru pedagogicznego.

8. Od podstawy programowej do planu dydaktycznego nauczyciela.

9. Pomiar dydaktyczny. Zasady tworzenia testów szkolnych.

10. Kompetencje kluczowe w edukacji.

Warunki organizacji:

  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie

  • Wykładowcy przed szkoleniem kontaktują się z Państwem w celu pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły i nauczycieli, tak aby dopasować szkolenie do określonych potrzeb placówki

Zapraszamy! centrum274@gmail.com lub tel. +48 609 111 382