Niepubliczna akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli

CENTRUM EDUKACJI EDUZ

to niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, akredytowana decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lipca 2019 roku. Organem nadzorującym Centrum jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Istniejemy od 2001 roku – do 2009 jako Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli, a od 2009 roku do dziś, jako Centrum Edukacji EDUZ.

Centrum Edukacji EDUZ zostało utworzone, aby odpowiedzieć na przemiany polityczne i kulturowe w Europie i stawia sobie za cel szkolenie oraz doskonalenie nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym i kulturowym z nauczycielami, trenerami, dyrektorami szkół z całej Europy.

Łączy nas pasja nauczania, dzielenia się zdobytym doświadczeniem, wychowywania według koncepcji pedagogiki personalistycznej oraz bogactwo możliwości, jakie daje znajomość języków obcych i poznawanie innych kultur.