Barbara Bednarska-Solnica

Barbara Bednarska-Solnica

Ostrowiec Świętokrzyski

Jestem nauczycielem języka francuskiego oraz wiedzy o kulturze.

Moja współpraca z Paniami Alicją Żmudzką i Małgorzatą Zalewską rozpoczęła się w roku 1996, kiedy to zostałam zakwalifikowana do cyklu szkoleń związanych z realizacją ich autorskich programów przygotowujących do egzaminów DELF - DKO - 4015 - 5/93 oraz DKO - 4015 - 6/93, później DKW - 4014 - 293/99 oraz DKW-4014-294/99 . Uzyskałam kwalifikacje egzaminatora DELF, byłam powoływana do uczestnictwa w jury DELF-u, a moi uczniowie co roku z powodzeniem zdawali egzaminy DELF. Nauczyłam się wtedy innego podejścia do ucznia – stałam się jego partnerem w zdobywaniu wiedzy. Zaczęłam współdziałać z uczniem w pokonywaniu trudności oraz dbać o jego silną motywację do zdobywania wiedzy. Dzięki programowi DELF uczniowie uczyli się nie tylko języka ale również otwarcia na innego człowieka, tolerancji oraz rozumienia i akceptacji różnic kulturowych. Uczestniczenie w tym programie było wielkim wyzwaniem i wspaniałą przygodą zarówno dla mnie jak i dla moich uczniów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz szkoleń krajowych (prowadzonych często przez specjalistów z Francji) nauczyciele „Delfowcy” brali również udział w stażach zagranicznych.

Od 2001 roku współpracuję z Centrum Edukacji EDUZ. Jest to ośrodek, którego priorytetem jest dbanie o wszechstronny rozwój zawodowy nauczycieli. Wszystkie szkolenia, w których uczestniczyłam po 2001 r. spełniły moje oczekiwania, zawsze panowała bardzo miła atmosfera i każdy uczestnik otrzymywał materiały do wykorzystania na lekcjach. Oprócz wiedzy pedagogicznej i kulturowej miałam możliwość pogłębiać swoją wiedzę psychologiczną - rozumienie ucznia (jego procesów myślowych i możliwości przyswajania języka) oraz umiejętne motywowanie go do pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi. A. Żmudzka i M. Zalewska podkreślają znaczenie indywidualizacji w procesie nauczania. Indywidualne podejście do ucznia sprzyja jego aktywności twórczej i budowaniu wiary we własne możliwości.

Bardzo cenię sobie możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami każdego kursu. Jest to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności refleksyjnego myślenia nad własnym działaniem pedagogicznym i wychowawczym oraz oczywiście buduje więzi w grupie. Jest to niewątpliwie forma pracy, która wyróżnia Centrum EDUZ.

Szczególnie cenne były dla mnie szkolenia dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, egzaminu DELF oraz symulacje lekcji.

Dzięki współpracy z Centrum Edukacji EDUZ miałam możliwość pracy w zespołach międzynarodowych.

  • w 2002 r. brałam udział w seminarium „Życie w Pokoju pośród różnych kultur i religii”, które było zorganizowane przez GERFEC w Strasburgu.

  • w 2012 r uczestniczyłam w stażu międzykulturowym dla nauczycieli z całej Europy, którego tematem przewodnim było „Wychowanie dla pokoju w różnorodności kulturowej i religijnej”

Staż ten był dla mnie szczególny, ponieważ Pani Alicja Żmudzka poprosiła mnie o przygotowanie materiałów dydaktycznych w j. francuskim. Było to dla mnie wyróżnienie.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że moje sukcesy pedagogiczne zawdzięczam uczestniczeniu w szkoleniach i stażach organizowanych przez Panie Alicję Żmudzką i Małgorzatę Zalewską.

Polecam Centrum Edukacji EDUZ wszystkim nauczycielom, którzy chcą bogacić swój warsztat pracy, zdobywać wiedzę w praktyce oraz korzystać z doświadczenia świetnie wykwalifikowanej kadry.