Beata Walicka

Beata Walicka

Gdańsk

Moja współpraca z Centrum EDUZ jest kontynuacją współpracy z jego założycielkami panią Alicją Żmudzką i panią Małgorzatą Zalewską, które były autorkami programu autorskiego nauczania języka francuskiego przygotowującego uczniów do zdawania egzaminu DELF oraz organizatorkami sesji szkolnych tego egzaminu w Warszawie, Gdyni i Chorzowie otwartych dla uczniów z całej Polski. Dzięki ich współpracy z Ambasadą Francji i stowarzyszeniem GERFEC wielu nauczycieli korzystało z zagranicznych staży i szkoleń jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Współpracuję z Centrum Edukacji EDUZ od początku jego istnienia czyli od 2001 roku, kiedy to za pośrednictwem Centrum mogłam uczestniczyć w stażu GERFEC w Strasburgu na temat porozumienia między kulturami.

Rozmaite formy doskonalenia zawodowego proponowane przez Centrum Edukacji EDUZ odpowiadają na konkretne potrzeby nauczycieli oraz na wyzwania współczesności. Korzystając z oferty Centrum, uczestniczyłam w międzynarodowym stażu na temat dialogu międzykulturowego i wychowania do Pokoju, który odbył się w Warszawie we wrześniu 2011 roku. Dzięki temu, że wcześniej brałam udział w stażu w Strasburgu, mogłam nie tylko korzystać ze szkolenia, ale także dzielić się poprzednim doświadczeniem wielokulturowości z uczestnikami i czerpać z bogatej praktyki każdego z nich. Ta możliwość wymiany doświadczeń oraz uczenia się w serdecznej i życzliwej atmosferze sprawiła, że ten staż poszerzył moją wiedzę na temat różnych kultur i ich współistnienia. Nie tylko dał mi do ręki narzędzia do pracy wychowawczej, lecz także zmusił mnie do refleksji i umożliwił nawiązanie żywych i cennych kontaktów z nauczycielami praktykami z różnych krajów Europy.