Emilia Śniadała-Płachecka

Emilia Śniadała-Płachecka

Warszawa

Jestem nauczycielem języka francuskiego oraz nauczycielem bibliotekarzem w szkole francuskiej.

Moja przygoda z Centrum Edukacji EDUZ rozpoczęła się na samym początku jego działalności w zimie 2002 roku. Byłam w klasie maturalnej kiedy Pani Alicja Żmudzka pojawiła się w naszej szkole. Pani dyrektor Centrum Edukacji EDUZ – wtedy moja nauczycielka języka francuskiego- utwierdziła wszystkie osoby zdające ten język na maturze, że jesteśmy zdolne stawić czoła temu egzaminowi bez strachu i z wiarą w swoje siły. Stało się tak, ponieważ zaraziła nas nieuleczalnie pasją do języka francuskiego i kultury francuskiej. Byłam do tego stopnia zafascynowana, że szukałam zajęć pozaszkolnych, które rozwijałyby mnie w tym kierunku. Wtedy dowiedziałam się o istnieniu Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli CJFIDN (później EDUZ). Zostałam porwana w wir współpracy z naszym Centrum. Początkowo byłam słuchaczem na zajęciach oraz wolontariuszem podczas licznych spotkań doskonalących nauczycieli języka francuskiego.

Już jako studentka zostałam oddelegowana przez Centrum do uczestnictwa w międzynarodowym stażu interkulturowym dla nauczycieli GERFEC w Strasburgu. Ta międzynarodowa wymiana doświadczeń utwierdziła mnie w przekonaniu, że dobrze uczyniłam wiążąc moją przyszłość z językiem francuskim. Bez wahania pomagałam Pani Alicji, jako wolontariusz, w organizacji podobnego stażu w Polsce. Dziś nadal współpracuję z Centrum Edukacji EDUZ. Jestem w kadrze nauczycielskiej. Nauczam języka francuskiego oraz uczestniczę w każdej formie doskonalenia zawodowego proponowanej przez nasz ośrodek. Jako młody nauczyciel bardzo cenię sobie wymianę doświadczeń i pomoc, jakiej doznaję od starszych kolegów nauczycieli.

Chciałabym podkreślić, że działalność Centrum Edukacji EDUZ jest międzypokoleniowa i tego świadectwem jest moja osoba. Utożsamiam się z ideą działalności Centrum, a współpraca z nim jest dla mnie zaszczytem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta działalność oraz współpraca mogły się kiedyś zakończyć.