Justyna Brzostowska

Justyna Brzostowska

Jestem nauczycielką języka francuskiego. Z Centrum Edukacji EDUZ współpracuję od 2001 roku, od roku jego powstania. Dzięki współpracy z Centrum miałam okazję uczestniczyć w kilku stażach, które były dla mnie cenne ze względu na kilka czynników.

Po pierwsze, pozwalały doskonalić warsztat pracy, co było dla mnie, jako początkującej w zawodzie, niezwykle cennym doświadczeniem. Każde szkolenie, obok zdobywania nowej wiedzy czy umiejętności, było okazją do dzielenia się doświadczeniem zawodowym.

Ponadto organizowane staże były okazją do spotkania wspaniałych ludzi z różnych części Europy, forum wymiany doświadczeń osób reprezentujących różne zawody, często inną kulturę czy religię.

Wśród najważniejszych dla mnie szkoleń chciałabym wymienić staż organizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Nauczycieli GERFEC w Strasbourgu w 2001 roku na temat porozumienia między kulturami, staż w Warszawie w 2011 roku na temat dialogu międzykulturowego i wychowania do pokoju oraz seminarium w Tuluzie w 2015 roku na temat problemu migracji. Udział w tym ostatnim szkoleniu zbiegł się z realizacją przez szkołę, gdzie pracuję, europejskiego projektu na temat migracji. Zdobytą wiedzą i materiałami mogłam się więc podzielić z innymi nauczycielami w szkole, jednocześnie wzbogacając realizowany projekt o doświadczenia europejskich szkół w tej dziedzinie.

Wszystkie te szkolenia stanowiły doskonałe przygotowanie do podjęcia omawianych zagadnień w szkole. Były okazją do poznawania różnych systemów edukacji, różnego podejścia do edukacji, do podejmowania dyskusji o problemach, z którymi musi zmierzyć się szkoła.

Chciałabym podkreślić fakt, iż każdy staż organizowany przez Centrum Edukacji odbywał się w atmosferze otwartości i serdeczności. Nie czułam się nigdy anonimową uczestniczką kolejnego szkolenia. W programie stażu, oprócz treści związanych z tematem przewodnim, znalazł się zawsze czas na luźne rozmowy, które sprzyjały budowaniu dobrych relacji. Jednym z owoców takich szkoleń są utrzymywane do dnia dzisiejszego kontakty między uczestnikami.

Tym, co wyróżnia Centrum spośród innych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli jest dbałość o to, aby organizowane szkolenia, oprócz doskonalenia warsztatu pracy, były okazją do rozwoju nauczyciela jako osoby. Osoby otwartej na innych, otwartej na dialog. Dodam, że z tych szkoleń skorzystałam nie tylko ja, ale również, pośrednio, moje koleżanki i koledzy z pracy, a przede wszystkim uczniowie. Serdecznie polecam szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji EDUZ!