Katarzyna i Piotr Marchel

Katarzyna i Piotr Marchel

Warszawa

Nazywam się Katarzyna Marchel i jestem nauczycielem języka francuskiego. Moja wspaniała przygoda z Centrum Edukacji EDUZ rozpoczęła się od początku jego istnienia czyli od 2001 roku. Jako młody nauczyciel trafiłam tu na kurs dla romanistów pod kątem przygotowywania uczniów do zdawania egzaminów DELF. Byłam zachwycona wysokim poziomem szkolenia oraz niepowtarzalną, bardzo przyjazną atmosferą. Uczestniczyłam więc później przez wiele lat w licznych kursach i szkoleniach metodycznych. Wszystkie odznaczały się wielkim profesjonalizmem i pasją z jaką prowadzący przekazywali wiedzę i dzielili się swoimi doświadczeniami. Życzliwa atmosfera umożliwiała rozmowę oraz nawiązywanie kontaktów z uczestnikami, wykładowcami i metodykami zarówno podczas zajęć jak i w trakcie przerw, a czasami przy wspólnych posiłkach.

Wielką radością i zaszczytem było dla mnie, gdy pani dyrektor Alicja Żmudzka zaproponowała mi prowadzenie kursów z języka francuskiego. Praca z uczniami w Centrum była dla mnie, jako nauczyciela, wymagająca, ale przebiegała w naprawdę serdecznej i twórczej atmosferze.

Dzięki Centrum EDUZ miałam również szczęście wyjechać na dwa staże zagraniczne dla nauczycieli w Strasburgu. Były one organizowane przez europejskie stowarzyszenie nauczycieli GERFEC działające przy Radzie Europy. Pierwszy z nich odbyłam jeszcze jako młody nauczyciel i zdobyłam dzięki niemu ogromne doświadczenie dotyczące wielokulturowości, przywiozłam wiele wspaniałych materiałów do pracy z uczniami oraz zyskałam kontakty z nauczycielami z całej Europy. W drugim szkoleniu, parę lat później, uczestniczyłam już wspólnie z moim mężem, Piotrem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej, który również zaangażował się we współpracę z ośrodkiem EDUZ. Podczas seminarium w Strasburgu poznaliśmy nauczycieli z innych krajów, ich kulturę i systemy edukacji. Wspólnie tworzyliśmy projekty edukacyjne, które później można było wykorzystać w pracy z uczniami. Zwiedziliśmy Radę Europy, poznaliśmy historię i kulturę Alzacji, na terenie której odbywały się staże.

Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej formie działalności EDUZa, w której uczestniczyliśmy obydwoje z mężem, a mianowicie staże międzykulturowe dla osób z całej Europy, podczas których byłam tłumaczem, zaś mąż zajmował się stroną informatyczno-techniczną. Staże dotyczyły edukacji do pokoju i wielokulturowości. Uczestnicy reprezentowali różne kraje, kultury i religie. Z wieloma uczestnikami tych staży utrzymujemy wciąż kontakt, wymieniamy się doświadczeniami i przyjaźnimy się.

Choć od 2001 roku minęło już wiele lat, wciąż z ogromną radością i zapałem współpracujemy z Centrum, które się wciąż rozwija i zaskakuje nowymi formami działalności. Pomimo, iż moja współpraca była ostatnio nieco ograniczona z powodu urlopów macierzyńskich, mąż prowadzi lekcje z matematyki i fizyki dla uczniów indywidualnych.

Na zakończenie pragniemy podkreślić, że Ośrodek EDUZ to nie tylko języki obce i bogata oferta zajęć dla uczniów i nauczycieli z różnych przedmiotów, to bardzo różnorodna działalność edukacyjna, ogromne zaangażowanie kierownictwa, kadry i uczestników, którzy wspólnie tworzą profesjonalną i życzliwą atmosferę sprzyjającą uczeniu się oraz ogólnemu rozwojowi. Dlatego cenimy sobie możliwość współpracy z EDUZem i dostarcza nam ona wiele ubogacających doświadczeń.