Anna Jędrzejewska

mgr Anna Jędrzejewska


  • Nauczyciel dyplomowany od 2003 roku.

  • Od 2003 do 2019 roku prowadzi autorską klasę DELF, przygotowującą do międzynarodowego certyfikatu znajomości języka francuskiego.

  • Autorka biuletynu maturalnego z języka francuskiego.

  • Od wielu lat opiekun nauczycieli stażystów i praktyk studentów warszawskich uniwersytetów.

  • Egzaminator maturalny OKE w Warszawie od 2004r. (w ewidencji pod nr 733300572)

  • Egzaminator gimnazjalny OKE w Warszawie od 2004r. (w ewidencji pod nr 725000003)

  • Trener oświaty od 2014 r. ( Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania, oceniania kształtującego, metodyki nauczania).

  • Od 2012 czynny Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.