Jolanta Sujecka-Zając

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Instytucie Romanistyki UW oraz dyrektorka Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego od 2016 roku.

Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscyplinarnym kontekście m.in. współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego, rolą i znaczeniem strategii uczenia się dla podniesienia skuteczności procesu dydaktycznego, miejscem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i dokumentów europejskich w organizacji kształcenia językowego.

Publikacje (wybrane 3):

(2016), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjne, Lublin: wyd. Werset.

(2018) "Les apports conceptuels et fonctionnels du Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures à la didactique du plurilinguisme" [in :] Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Marlena Deckert, Nicolas Maslowski (red), Formation et compétences plurilingues, Lublin: wyd. Werset, s.19-35.

(2018) „L'autorégulation en classe de langue: atout d`un bon apprenant" [in:] Joanna Cholewa, Małgorzata Kamecka, Urszula Kochanowska (red.), Nauczyciel, język, kultura. Studia oferowane Barbarze Głowackiej, Białystok: wydawnictwo Prymat, s. 47-61.