Krzysztof Wojcieszek

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor nadzwyczajny Pedagogium WSNS (wiosna 2016) (droga rozwoju naukowego: mgr biologii molekularnej, mgr filozofii (etyka), doktor nauk humanistycznych – filozofia), ekspert w dziedzinie konstruowania i implementacji programów profilaktycznych.