Małgorzata Lipska

mgr Małgorzata Lipska

Specjalista z zakresu diagnostyki edukacyjnej oraz organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany, edukator, coach, mentor, trener CEO. Autorka koncepcji badań, projektów i narzędzi badawczych, w tym testów, przeznaczonych do ewaluacji efektywności kształcenia o zasięgu krajowym, a także programów szkoleń oraz wykładowca w ośrodkach doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Autorka wielu publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej, metodyki, dydaktyki oraz nadzoru pedagogicznego.