Maria Jankowska

dr Maria Jankowska

doktor nauk humanistycznych, psycholog

Prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelni Warszawskiej, Uniwersytecie Medycznym.

Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki małżeństwa, rodziny, psychologii kobiety, wychowania, uwarunkowań rozwoju osobowości i uzależnień.

Głównym miejscem pracy jest Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania – p.o. kierownik zakładu.

Pracuje w Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej.

Członek Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio oraz prezeska Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Prowadzi warsztaty z rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacji stresu, poznawania siebie, kształtowania poczucia wartości, przebaczania i asertywności.