Radosław Kucharczyk

dr hab. Radosław Kucharczyk

Magister Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność nauczycielska, doktorat

i habilitacja z zakresu glottodydaktyki, Filologia Romańska na Uniwersytecie Warszawskim

W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej. Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną.