Radosław Kucharczyk

dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk

Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora UW w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej, jak również mediacji.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego.

Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest także Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Jest również rzeczoznawcą podręczników do nauki języka francuskiego w MEiN.  Pracuje też w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej Warszawie jako nauczyciel języka francuskiego.