Niepubliczna szkoła języków obcych i zajęć artystycznych

EDUZ - EDUKACJA Z PASJĄ!

Centrum Edukacji EDUZ, to obok niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczna szkoła języków obcych i zajęć artystycznych.

Istniejemy od 2001 roku – do roku 2009 jako Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli, a obecnie jako Centrum Edukacji EDUZ.

Łączy nas pasja nauczania, dzielenia się zdobytym doświadczeniem oraz bogactwo możliwości, jakie daje znajomość języków obcych i poznawanie innych kultur.

Dotychczas nasza działalność skupiała się wokół języka francuskiego i doskonalenia nauczycieli oraz organizowania międzynarodowych seminariów w kraju i za granicą (we współpracy z europejskimi ośrodkami szkoleniowymi).

Obecnie poszerzamy naszą ofertę o inne języki obce, zajęcia artystyczne oraz spacery edukacyjne po Warszawie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy z uczniami i nauczycielami proponujemy szeroką ofertę programową i edukacyjną oraz świetnie przygotowaną kadrę prowadzącą.

Są wśród nas zarówno nauczyciele najlepszych szkół średnich jak i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego i UKSW. Nasza oferta skierowana jest do nauczycieli, uczniów i rodziców. Pragniemy zintegrować te trzy środowiska wokół jednego celu, jakim jest dobra i skuteczna nauka języków obcych, doskonalenie nauczycieli oraz otwarcie na kulturę i sztukę.


EDUKACJA I KULTURA

Naszym celem jest skuteczna nauka języków obcych w oparciu o sprawdzone metody nauczania oraz głębsze zrozumienie kultury danego obszaru językowego, aby świadomie i pewnie funkcjonować w krajach jednoczącej się Europy i lepiej ją rozumieć. Zapraszamy!


PIONIERZY EUROPEJSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA

Współpracę naszą rozpoczęłyśmy w roku 1992, kiedy to jako nauczycielki języka francuskiego zaczęłyśmy opracowywać nowe programy nauczania języka francuskiego.

Dlaczego nowe? Nauczanie tego języka było wówczas mało motywujące, bo szkoła nie przygotowywała do porozumiewania się w codziennych sytuacjach w języku francuskim. Również nasze nauczanie było zupełnie nieporównywalne z nauczaniem języka francuskiego w innych krajach europejskich. Uczeń, który chciał kontynuować za granicą swoją naukę rozpoczętą w szkole, z trudnością znajdował odpowiednie dla siebie kursy językowe. Polski uczeń również nie był przygotowany do zdawania egzaminu na certyfikat potwierdzający znajomość tego języka.

Stąd opracowałyśmy programy, które jako cel stawiały sobie przygotowanie ucznia do porozumiewania się w języku francuskim w prostych sytuacjach, do korzystania z tego języka podczas studiów i przyszłej pracy zawodowej. Jednocześnie programy te przygotowywały do egzaminu na certyfikat DELF, uznawany w ponad 130 krajach świata jako dyplom stwierdzający dobrą znajomość języka francuskiego. A certyfikat językowy jest bardzo przydatny przy podejmowaniu studiów za granicą lub pracy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Programy te, pisane z myślą tylko o naszych uczniach, już w roku 1993 uzyskały atest Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji jako odpowiadające normom programów europejskich nauczania języka francuskiego, zostały również zatwierdzone do użytku szkolnego przez nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej pod numerami: DKO - 4015 - 5/93 oraz DKO - 4015 - 6/93.

Z inicjatywy MEN-u i Ambasady Francji rozpoczęłyśmy przygotowanie nauczycieli do realizacji naszych programów, organizując kursy doskonalenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem romanistów z całej Polski.

Po kilku latach powstała ponad 100-osobowa grupa przeszkolonych nauczycieli, zwanych potocznie“Delfowcami”, którzy w swoich szkołach realizując nasze autorskie programy, przygotowywali uczniów nie tylko do egzaminu DELF i do swobodnego porozumiewania się tym językiem w kontaktach z Francuzami, ale również do egzaminu maturalnego i na studia.

Jednocześnie od roku 1994 rozpoczęłyśmy współpracę z Radą Europy, w sekcji “Langues Vivantes” nad ujednolicaniem poziomu nauczania języka francuskiego w Europie. Nasze programy były wzorem dla innych krajów europejskich.

W roku 1996, Ambasada Francji, w dowód uznania dla wysokiego poziomu nauczania języka francuskiego w klasach “delfowskich” oraz bardzo dobrego metodycznego przygotowania nauczycieli, powierzyła nam organizację egzaminów DELF w tak zwanej “sesji szkolnej”. Nauczyciele “Delfowcy” byli zapraszani do udziału w jury egzaminów DELF.

Przy kolejnych sesjach strona francuska wyrażała ogromne uznanie dla poziomu odbywających się egzaminów, zarówno od strony jury jak i bardzo dobrego przygotowania uczniów.

W roku 1999, na podstawie kilkuletniego doświadczenia w nauczaniu według opisanych programów oraz prowadzonego doskonalenia nauczycieli, adaptowałyśmy te programy do potrzeb i wymagań reformy oświaty. Zostały zatwierdzone przez MEN pod numerami DKW - 4014 - 293/99 oraz DKW-4014-294/99.

Od roku 2001 kontynuowałyśmy rozpoczętą pracę w nauczaniu i doskonaleniu, pogłębioną bogatym doświadczeniem bliskiej współpracy z nauczycielami i uczniami oraz współpracy z zagranicą w powołanym przez nas Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli.

W tym też roku podjęłyśmy współpracę z naukowcami z UW i KUL-u, dzięki której możemy wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli wszystkich przedmiotów pragnących doskonalić swój warsztat pracy ze względu na wymagania stawiane przez reformę oświaty i możliwości realizacji awansu zawodowego.

Tradycją naszych spotkań z nauczycielami stała się również wymiana doświadczeń między uczestnikami kursów. Taka wymiana myśli gwarantuje atmosferę twórczej pracy oraz nawiązywanie dobrych relacji opartych na wzajemnym wspieraniu się i budowaniu zaufania w życiu zawodowym.

Prowadzone przez nas nauczanie języka francuskiego oparte jest na indywidualnym podejściu do ucznia, na rozbudzaniu jego twórczości. Uczniowie naszego Centrum biorą udział w próbnych testach, egzaminach, a nauczyciele w lekcjach otwartych.

Dziś jako EDUZ Centrum Edukacji poszerzamy naszą ofertę o inne języki obce obce oraz zajęcia artystyczne oraz spacery edukacyjne po Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem efektywnego nauczania, doskonalić swoje umiejętności w nauczaniu oraz tych, którzy chcą skutecznie uczyć się języków obcych.

Alicja Żmudzka i Małgorzata Zalewska